Toegekende Premies

Op woensdag 1-1-2020 heeft het bestuur van de Stichting ‘t Roojer Dorpsfonds op de Nieuwjaarsreceptie, welke is georganiseerd door de Dorpsraad van Stramproy, de toegekende premies van 2019 bekend gemaakt. Na beoordeling van de ingediende aanvragen en zorgvuldig overleg is het bestuur tot de volgende verdeling gekomen.

* Een premie van € 2.750,- werd toegekend aan Stichting Mooi Rooj. Op 24 en 25 augustus 2019 werd door Stg. Mooi Rooj de tweejaarlijkse “Kunstroute” georganiseerd. Met dit evenement heeft Stichting Mooi Rooj een groot deel van de Stramproyer gemeenschap op de been gekregen. Naar schatting zo’n 1.000 mensen hebben het werk van 28 kunstenaars kunnen aanschouwen.  En dat verdeeld over 17 locaties, over een route van 8 km, in vooral particuliere tuinen die belangeloos ter beschikking werden gesteld.

* Een premie van € 2.750,- werd toegekend aan Fanfare Sint Willibrordus voor de organisatie van “Rooj Air”. Met dit evenement heeft Fanfare St. Willibrordus weer een bijzonder muziekproject georganiseerd. Naar schatting zo’n 800 mensen (van jong tot oud) hebben gedurende 3 avonden in november kunnen genieten van de fanfaremuziek -in een nieuwe stijl- , alsook toneelspel en bijbehorende dans.  De bezoekers werden meegenomen in een muzikale wereldreis.

* Een premie van € 2.000,- werd toegekend aan voetbalvereniging Brevendia voor de organisatie van een “Zomertoernooi”. Op zaterdag 29 juni jl. vond de eerste editie plaats. Maar liefst 20 teams met een deelnemersveld in de leeftijd van 18 – 60 jaar, streden om de overwinning. De dag werd afgesloten met een feestavond voor alle sportievelingen van deze dag.

* Een premie van € 1.500,- werd toegekend aan LTV De Grensmeppers als bijdrage in de aanschaf van LED-verlichting. In 2020 viert LTV De Grensmeppers haar 60-jarig jubileum. Met een -stabiel- ledenaantal van ca. 225 leden vervult deze vereniging een waardevolle betekenis voor veel inwoners in Stramproy. Om klaar te zijn voor de toekomst zal LED-verlichting worden aangelegd; door het betere licht zijn senioren langer in staat om te tennissen. Bovendien wordt het stroomverbruik van de verlichting met ca. 50% gereduceerd wat de duurzaamheid ten goede komt.

* Een jeugdprijs van € 500,- werd toegekend aan VV De Zoatmaale bij de organisatie van het “Mega Vastelaovendj Spellespektakel”. Op 12 februari 2020 zal de jeugd van de basisschool (groep 1 t/m 8) worden begeleid naar De Zaal. Aldaar worden de kinderen geëntertaind met spellen en activiteiten die gerelateerd zijn aan alles wat met vastelaovendj te maken heeft.  

* Het schouderklopje van € 350,- werd toegekend aan de Zonnebloem Stramproy – Tungelroy als financiële tegemoetkoming bij de festiviteiten rond de viering van het “25-jarig jubileum”. De Zonnebloem is voornemens om in 2020 de gasten maar zeker ook de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Doel hiervan is het gezellig samen zijn ter voorkoming van vereenzaming. Als algemene waardering voor dit initiatief, alsook een pluim op de belangeloze inzet van alle vrijwilligers, kennen wij  de Zonnebloem Stramproy - Tungelroy een schouderklopje toe.

Wij danken de sponsoren alsmede onze anonieme begunstigers uit het bedrijfsleven die deze verschillende vormen van financiële ondersteuning wederom mede mogelijk hebben gemaakt.

Top