Toegekende Premies

Op zaterdag 1-1-2022 heeft het bestuur van de Stichting ‘t Roojer Dorpsfonds op de -digitale-Nieuwjaarsreceptie, welke is georganiseerd door de Dorpsraad van Stramproy, de toegekende premies van 2021 bekend gemaakt. Na beoordeling van de ingediende aanvragen en zorgvuldig overleg is het bestuur tot de volgende verdeling gekomen:

  • De eerste prijs ad. € 3.000,- werd toegekend aan Stichting Buitentoneel Stramproy voor de organisatie van het project “Euver de grens”. Dit is het eerste project van de stichting Buitentoneel Stramproy en bestaat uit diverse onderdelen waaronder: 10 x bijzondere buitentoneelvoorstelling – unieke tentoonstelling over smokkelen – educatief programma over smokkelen – belevingssmokkeltocht over authentieke smokkelpaden.
  • De tweede prijs ad. € 2.250,- werd toegekend aan VV De Zoatmaale voor de bijzondere organisatie van de Vasteloavendj 2021. VV de Zoatmaale heeft zich niet uit het veld laten slaan door alle corona-maatregelen, maar juist in deze onzekere tijd de “Vasteloavendj 2021 in Rooj” kleur gegeven. Startend  met een “Thoês veur de buis-kwis”, via een alternatieve Boontje Oavendj met de uitroeping van een online Prins Harie werd tot aan Vasteloavendj op diverse wijzen invullen gegeven aan deze mooie traditie. Van, veur en mèt os allemoal !
  • De derde prijs ad. € 1.750,- werd toegekend aan Schutterij St. Catharina voor de organisatie van het 392e Bondsschuttersfeest op 15 mei 2022. Er wordt ingezet op een dorpsfeest als vanouds. Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan de jeugd middels het aanbieden van een VIP arrangement, bestaande uit een knutsel- en schietmiddag alsook  “genodigde bij het schuttersfeest”. Als “genodigde” krijgt de jeugd uitleg over het schutterswezen en worden ze betrokken bij de optocht, het schieten, etc. 
  • De vierde prijs ad. € 1.250,- werd toegekend aan de Parochie St. Willibrordus voor de renovatie en de beeldkwaliteit van het kerkhof. Door de jaren heen zijn er andere inzichten gekomen en mogelijkheden ontstaan m.b.t. de laatste rustplaats. Het kerkbestuur heeft dit ter harte genomen en wil van het kerkhof weer een plek maken waar men kan herdenken, rouwen, troosten en verhalen delen. Door het planmatig aanbrengen van bomen, hagen en struiken kan de geborgenheid en rust worden geboden en rekening worden gehouden met ieders privacy
  • Er werd dit jaar geen vijfde prijs uitgekeerd vanwege een beperkt aantal aanvragen voor financiële ondersteuning; mogelijk is dit gerelateerd aan de corona-pandemie.
  • Een jeugdprijs ad. € 500,- werd toegekend aan  LTV de Grensmeppers voor de aanschaf van een ballenkanon. Ter ondersteuning van een jeugdledenwerving wordt een ballenkanon aangeschaft t.b.v. de kennismaking en trainingen van de jeugd.
  • De 55⁺-premie ad. € 500,- werd toegekend aan LKV Stramproy  bij gelegenheid van het 65-jarig jubileum van de Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging Stramproy. Op zaterdag 23 april 2022 wordt er voor alle leden van LKV een ontspanningsmiddag georganiseerd. De inwendige mens zal hierbij niet worden vergeten. Daarnaast zal er een blijvende herinnering komen voor alle leden.
  • Het schouderklopje ad. € 350,- werd toegekend aan de vrijwilligers van Zorgcentrum Rust in Roy en Kwartierstaete. Aangezien de mensen in de zorg tijdens corona “het onmogelijke” toch mogelijk maken verdienen zij in het zonnetje gezet te worden. Maar naast deze medewerkers zijn er ook nog een heleboel vrijwilligers actief. Juist deze mensen willen wij heel graag een schouderklopje geven voor de enorme inzet tijdens deze coronatijd. Als algemene waardering voor deze onuitputtelijke inzet kennen wij de Vrijwilligers van Zorgcentrum Rust in Roy en Kwartierstaete een welgemeend schouderklopje toe!

Wij danken de sponsoren alsmede onze anonieme begunstigers uit het bedrijfsleven die deze verschillende vormen van financiële ondersteuning wederom mede mogelijk hebben gemaakt.

Top