Toegekende Premies

Op zondag  1-1-2023 heeft het bestuur van de Stichting ‘t Roojer Dorpsfonds op de Nieuwjaarsreceptie, welke is georganiseerd door de Dorpsraad van Stramproy, de toegekende premies van 2022 bekend gemaakt. Na beoordeling van de ingediende aanvragen en zorgvuldig overleg is het bestuur tot de volgende verdeling gekomen:

· De eerste prijs ad. € 3.000,- werd toegekend aan Brevendia Stramproy voor de organisatie van haar 100-jarig jubileum. Om dit jubileum te vieren organiseert Brevendia een uitgebreid programma voor jong en oud. Naast diverse feestelijkheden is er ook gedacht aan sportieve activiteiten; en enkele ludieke extra’s zoals “Daan de Brevendia-haan” en het jubileumbier ‘Goudhaantje’.

· De tweede prijs ad. € 2.250,- werd toegekend aan het Kerkbestuur R.K. Parochie St. Willibrordus voor de viering van 100 jaar kerkgebouw. Om dit jubileum te vieren organiseert het kerkbestuur op 7 mei 2023 een zeer uitgebreid programma voor jong en oud! Zo zal na de pontificale H. Mis een gedenksteen (naast de hoofdingang) worden gezegend. De fanfare en schutterijen zullen dit met een serenade en vendelgroet ondersteunen. Aansluitend is er een gratis brunch voor de aanwezigen. Gedurende de ‘muzikale inloopmiddag’  verzorgen de Roojer muziekverenigingen diverse optredens. De Heemkundevereniging verzorgt, samen met Stichting Heyerkapel, een expositie over de geschiedenis van de kerk. Tevens wordt er in april een fietstocht georganiseerd in samenwerking met Stichting Heyerkapel waarbij diverse Roojer wegkruisen worden aangedaan waarbij iemand aanwezig is voor uitleg. En voor de jeugd wordt een ‘Escaperoom’ gemaakt in de kerk! Tot slot wordt, als aandenken aan dit heuglijk feit, een jubileumkaars gemaakt.

· De derde prijs ad. € 1.750,- werd toegekend aan Stichting Plaatselijk Comité voor Heemkunde voor de aankleding en inrichting van ’t Meulehuuske met daarin een hoofdrol voor het gerestaureerde weefgetouw. In het voorjaar van 2023 zal het opnieuw ingerichte Meulehuuske worden heropend met een bijzondere tentoonstelling over 600 jaar Roojer laken- en linnenweverij. Daarnaast wordt door de Heemkundevereniging een boek uitgegeven: ‘Dju….waat sjoeën!’ In dit boek wordt middels vele volksverhalen het verleden met het heden verbonden.

· De vierde prijs ad. € 1.250,- werd toegekend aan Stichting De Nijsmeulebuurt voor de viering van het 10-jarig jubileum. Wat 10 jaar geleden begon als een relatief eenvoudig buurtinitiatief, is anno 2023 uitgegroeid tot een buurtparticipatie pur sang. Niet alleen mensen uit de directe omgeving kunnen meegenieten, alle Roojer inwoners worden erbij betrokken. Zo wordt er in 2023 extra aandacht gegeven aan het gebruik van kruiden alsook het bakken in ’t bakkes. De pluktuin zal worden gerenoveerd en er zal een jeugdgroep van bakkers en stokers worden geformeerd om deze jonge mensen enthousiast te maken voor het bakken bij de Nijsmeulebuurt.

· De vijfde prijs ad. € 750,- werd toegekend aan LTV De Grensmeppers voor de aanleg van 2 padelbanen. Deze snelst-groeiende sport ter wereld kan worden beoefend door jong en oud. Verder bieden deze banen een positieve stimulans voor het bestaansrecht en de levendigheid van uw mooie vereniging. En zodra de padelbanen gereed zijn wordt alle inwoners van Stramproy de gelegenheid geboden gratis kennis te maken met deze sport!

· Een 55⁺-premie ad. € 500,- werd toegekend aan Ouderenvereniging St. Willibrordus voor de organisatie van haar 60-jarig jubileum. Om dit te vieren zullen er 2 feestmiddagen (resp. 18 en 25 maart 2023) komen in De Zaal; daarbij zal er ook een lunch aangeboden worden. Daarnaast wordt er door Ouderenvereniging St. Willibrordus een reisprogramma aangeboden naar diverse bezienswaardigheden en vakantieoorden.

· Een (2e) 55⁺-premie ad. € 500,- werd toegekend aan ZijActief Stramproy voor de organisatie van haar 90-jarig jubileum. Op zondag 6 november 2023 zal dit jubileum worden gevierd met een dankviering en gezellig samenzijn met een hapje, drankje, muziek en animatie.

· Het schouderklopje ad. € 350,- werd toegekend aan de Jeugddorpsraad van Stramproy. Deze jeugdige groep Roojer mensen zet zich belangeloos in voor onze jongere dorpsgenoten. Het  bestuur van Stichting ’t Roojer Dorpsfonds waardeert de inzet van de Jeugddorpsraad voor diverse initiatieven. Wij denken dan onder andere aan het organiseren van een -zeer geslaagde- Pub-Quiz alsook de Halloweentocht (die helaas geen doorgang kon vinden wegens te weinig deelnemers).

· Er werd dit jaar geen jeugdpremie uitgekeerd; er waren eenvoudigweg geen aanvragen die specifiek betrekking hadden op de jeugd van Stramproy.

Wij danken de sponsoren alsmede onze anonieme begunstigers uit het bedrijfsleven die deze verschillende vormen van financiële ondersteuning wederom mede mogelijk hebben gemaakt.

Top