Doelstelling

Stichting ’t Roojer Dorpsfonds werd opgericht en notarieel geregistreerd op 25 september 1998 en is gevestigd te Stramproy.

De stichting heeft ten doel: het bieden van financiële ondersteuning aan verenigingen / stichtingen die op welke manier dan ook de gemeenschapszin bevorderen. De verenigingen / stichtingen dienen daarbij minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De vereniging / stichting moet op sociaal, cultureel en/of ontspanningsgebied actief zijn
  • De vereniging / stichting moet haar activiteiten in principe uitoefenen binnen de oude gemeente Stramproy (anno 1997)
  • De vereniging / stichting mag niet bedrijfsmatig of beroepsmatig actief zijn
  • Er moet sprake zijn van een bijzondere gebeurtenis, initiatief, activiteit en/of aanschaf van eenmalig duurzaam materiaal

Jaarlijks wordt er een aantal premies toegekend aan de aanvragen die vooraf in aantal en hoogte zijn vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend vóór de 1e november van dat kalenderjaar.

Tevens kunnen verenigingen/stichtingen een aanvraag voor garantiestelling indienen. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Garantiestelling’.

Tot slot heeft het bestuur van Stichting ’t Roojer Dorpsfonds de mogelijkheid tot het uitreiken van een (financieel) schouderklopje.

Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, die door de Dorpsraad wordt georganiseerd, vindt de bekendmaking van de premies plaats.

 

Top