Doelstelling

Stichting ’t Roojer Dorpsfonds werd opgericht en notarieel geregistreerd op 25 september 1998 en is gevestigd te Stramproy.

De stichting heeft ten doel: het bieden van financiële ondersteuning aan verenigingen / stichtingen die op welke manier dan ook de gemeenschapszin bevorderen. De verenigingen / stichtingen dienen daarbij minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De vereniging / stichting moet op sociaal, cultureel en/of ontspanningsgebied actief zijn

  • De vereniging / stichting moet haar activiteiten in principe uitoefenen binnen de oude gemeente Stramproy (anno 1997)

  • De vereniging / stichting mag niet bedrijfsmatig of beroepsmatig actief zijn

  • Er moet sprake zijn van een bijzondere gebeurtenis, initiatief, activiteit en/of aanschaf van eenmalig duurzaam materiaal

Jaarlijks wordt er een aantal premies toegekend aan de aanvragen die vooraf in aantal en hoogte zijn vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend vóór de 1e november van dat kalenderjaar.

Daarnaast wordt er een premie specifiek voor de jeugd toegekend. Het bestuur van ‘t Roojer Dorpsfonds wil dan ook graag jeugd-­verenigingen / -­afdelingen oproepen een aanvraag in te dienen bij een goed idee of een speciale activiteit.

Nieuw sinds 2016; de 55⁺-premie !
Met ingang van 2016 is er ook een 55⁺-premie beschikbaar; specifiek voor de doelgroep 55+ van Stramproy. Het bestuur van ‘t Roojer Dorpsfonds wil dan ook in het bijzonder ­verenigingen / afdelingen die zich voornamelijk richten op deze doelgroep (55+) oproepen een aanvraag in te dienen. Uw inzet wordt zeker beloond !

Tevens kunnen verenigingen/stichtingen een aanvraag voor garantiestelling indienen. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Garantiestelling’.

Tot slot heeft het bestuur van Stichting ’t Roojer Dorpsfonds de mogelijkheid tot het uitreiken van een (financieel) schouderklopje.

Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, die door de Dorpsraad wordt georganiseerd, vindt de bekendmaking van de premies plaats.

Top