Home

Welkom op de website van 't Roojer Dorpsfonds. 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie (aangeboden door de Dorpsraad) in gemeenschapshuis De Zaal op 1 januari jongstleden, werden de winnaars van de premies bekend gemaakt. Klik hier voor een overzicht van de toegekende premies.

Vanaf 1 oktober aanstaande kunnen de aanvragen voor premieronde 2019 weer worden ingediend. U kunt de formulieren downloaden of opvragen bij het secretariaat.

Wij wijzen er tevens op dat de aanvragen voor een garantiestelling wel het gehele jaar ingediend kunnen worden. U kunt het formulier downloaden of opvragen bij het secretariaat.

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden, schroom niet om contact op te nemen; bij voorkeur via info@roojerdorpsfonds.nl

Uiteraard bedanken wij onze sponsoren, alsmede enkele anonieme begunstigers voor hun bijdrage aan het verenigingsleven van Stramproy. 

Veel succes met het uitwerken en organiseren van alle (nieuwe) initiatieven ! 


Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Top