Home

Welkom op de website van 't Roojer Dorpsfonds. 

Stichting 't Roojer Dorpsfonds is in 1998 opgericht met als doel het verenigingsleven van (de oude gemeente) Stramproy te ondersteunen, te stimuleren en de leden van culturele en sportieve organisaties eventueel uit te dagen tot het organiseren van activiteiten voor en door de mensen in Stramproy.

Verenigingen of Stichtingen die een speciale activiteit willen organiseren, een bijzondere gebeurtenis willen vieren of een nieuw initiatief willen ontplooien, kunnen een beroep doen op ’t Roojer  Dorpsfonds.

Middels een financiële ondersteuning kan ’t Roojer Dorpsfonds een bijdrage leveren aan het slagen van de betreffende activiteit, het initiatief dan wel de bijzondere gebeurtenis. Dit alles ter bevordering van de gemeenschapszin.

Wilt u of uw vereniging / stichting een beroep doen op een financiële bijdrage, klik dan hier voor de benodigde formulieren en contactgegevens.

Wij bedanken onze sponsoren, alsmede enkele anonieme begunstigers voor hun bijdrage aan het verenigingsleven van Stramproy.

Wij wijzen er tevens op dat de aanvragen voor een garantiestelling het gehele jaar ingediend kunnen worden. U kunt het formulier downloaden of opvragen bij het secretariaat.

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden, schroom niet om contact op te nemen; bij voorkeur via info@roojerdorpsfonds.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

Top