Bestuurssamenstelling

Volgens de statuten dient het bestuur van de stichting onafhankelijk te zijn en te bestaan uit minimaal 3 leden.

Anno 2014 telt het bestuur 5 leden:

Voorzitter:

Roel van Dael (per 01-01-21 vervanger van Paulien Aendekerk)

Secretaris:

Paul Palmen

Penningmeester:

Hans Lenaers

Bestuurslid:

Hildegard Schaeken

Bestuurslid:

Andy Kwaspen

 

Top