Garantiestelling

Stichting ’t Roojer Dorpsfonds wil initiatieven ondersteunen die zonder een Garantiestelling (wellicht) niet tot stand komen. ’t Roojer Dorpsfonds staat deels borg voor de kosten die voor de organisatie van een evenement (vooraf) gemaakt dienen te worden en die door onvoorziene, niet te verwijten omstandigheden niet terugverdiend kunnen worden. In beginsel gaan we er van uit dat een garantienemer zijn/haar uiterste best zal doen om tot een positieve exploitatie te komen. Indien de organisatie van het desbetreffende evenement in zo’n geval echter blijft zitten met een “onredelijk” of “buitenproportioneel” tekort, zal ’t Roojer Dorpsfonds een bijdrage doen van een nader te bepalen bedrag met een maximum van € 3.000,00.

Voorwaarden

  1. In aanmerking voor een uitkering komen verenigingen of andere organisaties, die op sociaal, sportief of cultureel gebied actief zijn.
  2. Zij moeten hun activiteiten in principe binnen de “oude Gemeente Stramproy” (anno 1997) uitoefenen.
  3. De vereniging / stichting mag niet bedrijfsmatig of beroepsmatig actief zijn.

Beoordeling van aanvraag

Verenigingen / stichtingen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen een verzoek tot garantiestelling aanvragen. Dit kan alleen naar aanleiding van een bijzonder initiatief of gebeurtenis. Het bestuur van Stichting ‘t Roojer Dorpsfonds beoordeelt de aanvraag en besluit al dan niet garant te staan ten bedrage van maximaal 50% van het negatieve saldo tot een maximum van € 3.000,00.

Opmerkingen

  1. Per aanvraagformulier kan een vereniging / stichting slechts één aanvraag voor Garantiestelling doen.
  2. De Garantiestelling kan altijd aangevraagd worden, ook als het desbetreffende evenement meedingt naar de “normale” premies.
  3. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een plan van aanpak met een onderbouwende begroting.
  4. Aanvragen voor garantiestelling dienen (ruimschoots) vóór aanvang van het evenement te worden ingediend.
  5. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend. De organiserende vereniging / stichting ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van Stichting ’t Roojer Dorpsfonds in zake de afhandeling en overige aspecten / aandachtspunten.
  6. Een toegekende garantiestelling zal de drempel verlagen bij het al dan niet besluiten om de activiteit te laten plaatsvinden.
  7. Wij gaan er van uit dat (een delegatie van) uw vereniging aanwezig is tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

 

Top