Sponsoren en begunstigers

De werving van financiële middelen gebeurt door donaties van sponsoren die elk jaar een bijdrage geven. Verdere fondswerving wordt verkregen door erfstellingen, schenkingen en alle overige baten.

De volgende sponsoren willen we hartelijk danken voor hun jaarlijkse bijdrage:

Daarnaast mogen wij rekenen op een financiële bijdrage van enkele anonieme begunstigers. Zij maken al vele jaren het werk van ’t Roojer Dorpsfonds mogelijk, waarvoor hartelijk dank.

Bedrijven en/of instellingen die Stichting ’t Roojer Dorpsfonds, en daarmee de gemeenschap Stramproy, een warm hart toe willen dragen in de vorm van sponsoring of anderszins, kunnen contact opnemen met het secretariaat voor meer informatie.

 

 
                      
Top