ANBI of SBBI

Stichting ’t Roojer Dorpsfonds keert jaarlijks premies uit aan goede initiatieven die voldoen aan een aantal criteria. Deze kunt u nalezen op deze website.

Onlangs zijn voor onze stichting een aantal regels veranderd. Stichting ’t Roojer Dorpsfonds heeft sinds 2014 geen ANBI-status meer en moet jaarlijks aan de Belastingdienst melden welke bedragen ze uitkeert aan organisaties die geen ANBI-status hebben of geen SBBI zijn. 

ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling
SBBI = Sociaal Belangen Behartigende Instelling

Heeft uw vereniging of stichting een ANBI of SBBI status?

Zo ja, dan heeft dit voor een eventuele uitkering door ’t Roojer Dorpsfonds geen gevolgen. Is uw vereniging of stichting geen ANBI of SBBI instelling, dan kan een eventuele uitkering belast zijn voor de schenkbelasting.

Indien uw stichting of vereniging niet voldoet aan de voorwaarden, dan is het mogelijk dat u bij een eventuele uitkering die hoger is dan de drempel, schenkbelasting moet betalen. De regels, tarieven en vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting staan in de Successiewet.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u nalezen op de website van de Belastingdienst:
voor ANBI: klik hier
voor SBBI: klik hier

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met 't Roojer Dorpsfonds om dit onderwerp nader te bespreken.

Top