Beoordeling aanvragen

Het bestuur beoordeelt de aanvragen op:

  • de originaliteit / uniciteit van het bijzonder initiatief of de bijzondere gebeurtenis
  • de betekenis van het initiatief / gebeurtenis voor de (leden van de) vereniging of (de doelgroep van) de stichting
  • de betekenis van de vereniging / stichting voor de gemeenschap Stramproy
  • de mate waarin het bijzonder initiatief / gebeurtenis specifiek voor Stramproy is en de mate waarin de vereniging / stichting specifiek Stramproys is

Het bestuur volgt de initiatieven/gebeurtenissen, die nog moeten plaatsvinden. Als blijkt, dat de uitvoering van het initiatief/de gebeurtenis niet conform de geest van de aanvraag is, dan vindt binnen het bestuur opnieuw besluitvorming plaats over de uitkering van de premie.

Wij stellen het als bestuur (c.q. afvaardiging daarvan) op prijs van de realisatie op de hoogte te worden gebracht en zijn bij een publieksmoment graag aanwezig. In principe kan daarna tot uitbetaling van de premie worden overgegaan.

Top