Home

Welkom op de website van 't Roojer Dorpsfonds. 

De Nieuwjaarsreceptie van Stramproy, georganiseerd door de Dorpsraad, op 1 januari aanstaande, zal dit jaar in een ander jasje worden gestoken. 
Vanwege de corona-maatregelen zullen de premies van ‘t Roojer Dorpsfonds in een gezamenlijke video bekend gemaakt worden.

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat er, ondanks alle beperkingen, een aantal verenigingen/stichtingen zijn die het aandurven om plannen te maken ter bevordering van onze samenleving in Rooj. Bij voorbaat dank daarvoor !

De premie-bekendmaking zal op 1 januari om 12.00 uur worden gepubliceerd op www.Rooj.nu.

Later kunnen alle premie-toekenningen nog eens rustig worden nagelezen op deze website.

Mede dankzij de steun van onze trouwe sponsoren en anonieme begunstigers zijn wij er wederom in geslaagd (een gedeelte van) ons Roojer verenigings- en gemeenschapsleven een impuls te geven.

Wij wijzen er tevens op dat de aanvragen voor een garantiestelling het gehele jaar ingediend kunnen worden. U kunt het formulier downloaden of opvragen bij het secretariaat.

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden, schroom niet om contact op te nemen; bij voorkeur via info@roojerdorpsfonds.nl

Wij  wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2021 !

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Top